Do My Pizzas logga

Privacy policy

Vi lagrar följade uppgifter från våra användar

Uppgifterna delas endast med de anslutna pizzeriorna som användare köper av.

När du besöker vår webbplats, använder vår app och plattform, registrerar dig som användare eller lägger en beställning så innebär det att du godkänner den här integritetspolicyn.

Som personuppgiftsansvarig avgör vi hur vi ska behandla dina personuppgifter, i vilket syfte och på vilket sätt. Vi är skyldiga enligt lagen att ge dig följande information – men för oss är det främsta skälet att vi anser att ett samarbete alltid ska bygga på ärlighet.

Som personuppgiftsansvarig är det vårt ansvar att all vår behandling av uppgifter sker i enlighet med lagens krav. Vår behandling av dina personuppgifter sker utifrån vad du rimligen kan förvänta dig.

Vi lagrar en anonym identifikationsnyckel för att förbättra användarupplevelsen. Den kommer att knytas till andra uppgifter vid eventuella köp från pizzerior.

Vi har inte möjlighet att radera kunduppgifter som är knutna till ordrar. Information som är anonym kan inte raderas på förfrågan av praktiska själ.

Vid funderingar kring dina personuppgifter kan du kontakta oss på info@domypizza.se.